Nagłośnienie i Oświetlenie 2 maj 2017r.  Amerykańska Grupa Baletowa Magnificat